Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην πορεία εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών ο ανθρωπογενής χώρος μορφοποιήθηκε και μετασχηματίστηκε σταδιακά από μικρούς οικισμούς αρχικά σε μεγαλύτερους αργότερα και αυτό οδήγησε στον σχηματισμό των σημερινών μεγαλουπόλεων. Οι…