ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια του περιβάλλοντος. Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι συνταγματικές διατάξεις. Το άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος. Η διεθνής νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος από την πυρηνική ενέργεια.…