ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ερμηνεία Περιβάλλοντος εδώ και δεκαετίες εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, και αποκτά ραγδαία διεθνή χαρακτήρα. Η Ερμηνεία αναπτύχθηκε κυρίως στις Η.Π.Α. και έχει ακόμα και σήμερα, όπου…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ως έννοια περισσότερο προσδιορισμένη απ’ ότι η έννοια της Ερμηνεία Περιβάλλοντος, εντούτοις, και οι δυο έννοιες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες στον καθορισμό των διαστάσεων,…