Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η «τραγωδία των κοινών» αποτελεί έναν όρο που παρόλο που δεν ανακαλύφθηκε πρόσφατα, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα πεδίο συζητήσεων και προβληματισμών για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ο…