ΔΑΣΩΣΗ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΔΑΣΩΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση επιτελούν πολλές και σημαντικές λειτουργίες συμβάλλοντας τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην τοπική και περιφερειακή οικονομία με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Παράλληλα, όμως, αντιμετωπίζουν και…